Aktsionäride üldkoosolek

2024 SFG korraline aktsionäride üldkoosolek
SFG aktsionäride otsuste hääletusprotokoll
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Volikiri
Hääletussedel
SFG Majandusaasta aruanne 2023

2024 SFG erakorraline aktsionäride üldkoosolek
SFG erakorralise aktsionäride üldkoosoleku protokoll
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Volikiri
Hääletussedel

2023 SFG korraline aktsionäride üldkoosolek
SFG aktsionäride üldkoosoleku protokoll
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Volikiri
Hääletussedel
SFG 2022 majandusaasta aruanne

2022 SFG korraline aktsionäride üldkoosolek
SFG aktsionäride üldkoosoleku protokoll
2022 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Volikiri
Hääletussedel
SFG tasustamise põhimõtted
SFG Aastaaruanne 2021

22.06.2021 SFG korraline aktsionäride üldkoosolek
SFG üldkoosoleku protokoll ja otsused
SFG Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Volikiri SFG üldkoosolekul osalemiseks
2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

30.06.2020 SFG korraline aktsionäride üldkoosolek
SFG üldkoosoleku protokoll ja otsused
SFG Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Volikiri
SFG põhikirja redaktsioon kinnitamiseks üldkoosolekul
SFG 2019.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne

19.06.2019 SFG erakorraline aktsionäride üldkoosolek
SFG erakorralise üldkoosoleku protokoll ja otsused
Kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud
SFG põhikirja redaktsioon kinnitamiseks üldkoosolekul
Volikiri

03.05.2019 SFG korraline aktsionäride üldkoosolek
SFG üldkoosoleku protokoll ja otsused
Kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud
SFG 2018.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne
SFG pohikirja redaktsioon kinnitamiseks uldkoosolekul
Volikiri

28.06.2018 SFG korraline aktsionäride üldkoosolek
SFG üldkoosoleku protokoll ja otsused
Kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud
SFG majandusaasta aruanne 2017
SFG põhikirja redaktsioon kinnitamiseks üldkoosolekul
Volikiri

12.01.2018 SFG erakorraline aktsionäride üldkoosolek
SFG erakorralise koosoleku otsused

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud
SFG nõukogu otsus
Volikiri

29.06.2017 SFG korraline aktsionäride üldkoosolek
SFG üldkoosoleku protokoll ja otsused
Kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud
SFG nõukogu protokoll (ENG)
SFG nõukogu aruanne 2016
SFG majandusaasta aruanne 2016
Volikiri 


02.02.2017 SFG erakorraline aktsionäride üldkoosolek
Volikiri
SFG erakorralise üldkoosoleku protokoll ja otsused